Integratieve therapie?

Wat houdt dat in?

Integratieve kindertherapie is een therapievorm voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar. Tijdens de therapie wordt er vanuit verschillende visies en behandelmethoden gekeken naar het probleem waar u of uw kind tegenaan loopt en wordt er op die manier gezocht naar een therapievorm die aansluit bij u en uw kind, ieder mens is immers uniek.

Gebruik maken van de sterke kanten van het kind

In de begeleiding staat het kind centraal en wordt er gekeken naar de sterke kanten en het oplossingsvermogen van het kind. Samen met het kind kijken we naar mogelijkheden om de positieve eigenschappen in te zetten om met de specifieke problemen van het kind om te gaan.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de begeleiding vorm te geven:

  • individuele counseling of psychotherapie voor het kind
  • training voor het kind
  • ouderbegeleiding en lerarenbegeleiding
  • observaties thuis of in de klas

Verschillende behandelmethoden

Er worden in integratieve therapie verschillende methoden gebruikt, zodat de behandeling optimaal aansluit bij de persoonlijkheid en het probleem van het kind.

  • Gesprekstechnieken zoals RET en METHODE.
  • Creatieve behandelmethoden zoals drama en beeldende vorming
  • Ervaringsgerichte behandelmethoden zoals Gestalt therapie
  • Extra ondersteuning zoals ontspanningsoefeningen en Bachremedies

Een voorbeeld uit de praktijk.

Samenwerking met andere therapeuten.

Om de allerbeste zorg te kunnen bieden, werken we samen met verschillende therapeuten.