Sociale Vaardigheidstraining

Als tijdens de integratieve therapie blijkt dat er extra aandacht nodig is voor de sociale omgang met anderen, is een Sociale Vaardigheidstraining aan te bevelen. Hiervoor werkt Praktijk Ruby Pothoven samen met Rosanne Vos Trainingen. Tijdens de training leert uw kind op een gezonde manier met zichzelf, maar zeker ook met anderen om te gaan.

Waarom Rosanne Vos Trainingen?

De trainingen die gegeven worden zijn gebaseerd op de methodiek van Goldstein, deze gaat uit van vier hoofd componenten, namelijk modeling (nadoen van gewenst gedrag), gedragsoefening, bekrachtiging (complimentjes) en transfer-training, het overbrengen van het geleerde van de training naar het dagelijks leven. De transfer-training maakt de training zo effectief, uw kind wordt gemotiveerd de vaardigheden thuis en op school te oefenen waardoor deze sneller inslijten. Bij veel andere trainingen ontbreekt dit stuk wat juist zo belangrijk is.

Leeftijd

Er worden twee verschillende trainingen gegeven, beide voor een eigen leeftijdscategorie.

Locatie

De trainingen zijn laagdrempelig en worden bij voorkeur op een voor uw kind bekende locatie gegeven, bijvoorbeeld op school of in de praktijkruimte waar uw kind nu al komt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de trainingen kunt u www.rosannevostrainingen.nl bezoeken