Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze wet draagt zorg voor een betere bescherming van uw privacy. Daarnaast blijft de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) van kracht. Die maakt het noodzakelijk dat de voortgang van de begeleiding wordt bijgehouden in een dossier. Dit is aan strenge regels gebonden en deze gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Ook worden deze gegevens niet met derden gedeeld, tenzij op uw uitdrukkelijk verzoek.

Toestemming

Op de behandelovereenkomst vraag ik uw toestemming om de gegevens van uw kind te mogen bewaren in een beveiligde omgeving en om de gegevens te mogen gebruiken om een dossier aan te leggen en u een factuur te sturen voor de geleverde diensten. U kunt het gehele privacybeleid van de praktijk nalezen in Privacyreglement Praktijk Ruby Pothoven.

Website

Ook voor de website geldt een privacybeleid. Dit staat beschreven in de Privacy policy website Praktijk Ruby Pothoven.