Hoe verloopt de therapie?

Intake

De therapie begint met de intake. Vanaf 8 jaar wordt deze in principe alleen met het kind gedaan, als het kind het prettig vind mag een ouder er het eerste kwartier bij blijven zitten. In de intake wordt besproken waar het kind tegenaan loopt en wat hij of zij zou willen veranderen in zijn leven.

De therapie

Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaalt hoe vaak een kind of jongere komt, dit kan uiteenlopen van 2x per week tot 1x per maand. De gesprekken duren ongeveer een uur.

Oudergesprek

Na ongeveer 5 therapiegesprekken vind er een oudergesprek plaats. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zit het kind hier wel of niet bij. In het oudergesprek wordt de vooruitgang in de therapie besproken, welke veranderingen ouders opmerken en worden alle vragen die ouders hebben besproken.

Afsluiting

De therapie wordt afgesloten als het kind vind dat hij of zij zijn doelen voor de therapie bereikt heeft. Zowel met het kind als met ouders wordt er een afsluitend gesprek gevoerd. Hierin wordt gekeken naar de behaalde doelen en ook naar eventuele vragen die er nog liggen met betrekking tot de toekomst.

Een voorbeeld uit de praktijk.