Kosten

Kosten*:

(Gebaseerd op sessies van een uur)

  • Intake: € 75,00
  • Individuele sessies: € 75,00
  • Oudergesprekken: € 75,00
  • Observaties op school of thuis: € 75,00
    (bij afstand van meer dan 15 kilometer van de praktijkruimte worden reiskosten doorberekend, € 0,19 per kilometer)

Bij verhindering

Indien u verhinderd bent en een gepland oudergesprek of kindsessie kan niet plaatsvinden, belt u dan 24 uur voor de afspraak. Als er niet tijdig wordt afgebeld, dan kan de sessie in rekening gebracht worden.

Vergoeding

Praktijk Ruby Pothoven is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de sessies via de aanvullende verzekering (vallend onder alternatieve of psychosociale behandelwijzen). Informeert u bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag.

Een verwijzing van uw huisarts of Bureau Jeugdzorg is niet nodig voor de verzekeraar.

Informatie voor uw zorgverzekeraar

Beroepsvereniging: NFG (Vakgroep VPMW),
Licentienummer: 8609037505
AGB-zorgverlenerscode: 90-047000
AGB-praktijkcode: 90-55610
KVK nummer: 4122400

Wanneer uw zorgverzekeraar niet vergoed

Indien uw zorgverzekeraar de sessies niet vergoedt, is het mogelijk een coulance-aanvraag in te dienen, waardoor u de kosten mogelijk toch vergoed krijgt. Een voorbeeldbrief is in de praktijk te verkrijgen.

Tevens kunt u niet vergoede kosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte aftrekken als bijzondere ziektekosten.


*De prijzen worden jaarlijks met ingang van januari bijgesteld.